Voortgang Hut Mariaborch

Door de werkgroep, bestaand uit de leden Bertus Hofsink, Marten Willems, Freek van de Berg en Egbert van Beesten wordt volop gewerkt aan de uitvoering van het project Hut Mariaborch. In november is de juiste locatie uitgegraven (hoek Nieuweweg/Beerzerweg). Inmiddels is hierin vulzand aangebracht evenals in het toegangspad. Het hout voor de kapel (gezaagd eiken) en het hout voor de ramen (droog eiken) is geleverd. Voor de fundering (bovengronds) wordt Bentheimer zandsteen gebruikt en voor het dak is leisteen besteld. Werkgroeplid Freek van de Berg is, samen met Ton Hoogenboom, gestart met het opbouwen van het houtwerk in zijn werkplaats. Hij hoopt medio maart hiermee klaar te zijn. Ook zijn de leden bezig de laatste informatie te verzamelen,voor de vier panelen in de hut.  Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt omstreeks eind februari, begin maart de werkvloer gerealiseerd, waarna ter plekke de opbouw van het houtwerk wordt uitgevoerd. Gestreefd wordt naar een ingebruikname in april 2011. 
Gemeente Hardenberg heeft een bedrag van € 4000 voor entreeverfraaiing overgemaakt. Rabobank Vaart en Vechtstreek heeft hetzelfde bedrag toegezegd uit het Fonds Coöperatief Dividend. De commissie is van mening dat het project voorziet in een behoefte. De verrassende wijze waarop wordt afgeweken van traditionele informatieborden, spreekt de commissie erg aan. Met het bedrag van Gemeente Hardenberg en een uitkering van de Rabobank is Plaatselijk Belang in staat het project te realiseren.

Facebook Twitter