Vijfde Nieuwsbrief Kanaal

In deze vijfde nieuwsbrief kanaal Almelo- De Haandrik wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen over het geschikt maken van het kanaal Almelo-De Haandrik voor schepen van 700 ton. Drie maanden na de start van de werkzaamheden op en langs het kanaal kan een eerste tussenbalans opgemaakt worden. Conclusie: het baggeren en de aanleg van wachtplaatsen en boordvoorzieningen ligt mooi op schema. Na enige vertraging is medio december ook de bouw van brug Hoogenweg van start gegaan. In deze nieuwsbrief is te lezen wat er zoal komt kijken bij het baggeren en het aanleggen van de wachtplaatsen en boordvoorzieningen Wilt u de nieuwsbrief  zelf ontvangen, meldt u dan rechtstreeks aan: Klik hier

Facebook Twitter