Tiende Nieuwsbrief Kanaal – Almelo De HaandrikIn deze tiende nieuwsbrief kanaal Almelo- De Haandrik van de Provincie Overijssel wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen over het geschikt maken van het kanaal Almelo-De Haandrik voor schepen van 700 ton. In deze nieuwsbrief ondermeer: Brug Beerzerveld maakt de familie van bruggen compleet, vijf vragen aan de toezichthouder voor het baggeren. Berend Jan Gerrits, medewerker bestuursdienst Ommen-Hardenberg roemt de totale samenwerking tussen Provincie, Plaatselijk Belang en de omwonenden van de bruggen. Over het onderzoek naar ´verdachte objecten´ in het kanaal wordt geschreven en er zijn veel foto´s te zien en er is een prijsvraag. Kortom een nieuwsbrief met veel informatie.

Facebook Twitter