Stampottenbuffet Voor Ouderen Mariënberg

Buurtproject Paraplu uit Mariënberg heeft  woensdag  24 november  voor de derde keer een stamppottenbuffet georganiseerd.  Het is intussen een jaarlijks evenement geworden, waarvoor alleenstaanden en ouderen uit het dorp worden uitgenodigd.

     

De bijeenkomst vond plaats in buurtgebouw  De Grendel  in Mariënberg. Met 55 aanmeldingen was de zaal vol en waren alle stoelen bezet. Het  was weer heel gezellig, iedereen was enthousiast  en heeft genoten.  Na de borrel kon tegen vijf uur iedereen van het buffet smullen.  De verschillende stamppotten waren door de dames van Project Paraplu zelf gemaakt. .Stichting Paraplu is een vrijwilligersorganisatie, dat zich bezighoudt met de ouderen in Mariënberg. Ongeveer drie keer per jaar wordt een gezellige middag gehouden.

  

Gemeente Hardenberg vindt het belangrijk om in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning het “meedoen” van haar burgers te stimuleren. Het “zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen” is een speerpunt van het beleid van de Gemeente Hardenberg. Dit project stimuleert en versterkt de sociale samenhang in een woonkern. Een activiteit als een gezellige middag voor ouderen kan hier een positieve invloed op uitoefenen.

Facebook Twitter