Snoei- en Bladafval Beerzerveld

Containers voor snoei- en bladafval in Beerzerveld

Vrijdag 17 en Zaterdag 18 november
Vrijdag 17 en zaterdag 18 november wordt in opdracht van de gemeente Ommen containers geplaatst voor groenafval op de parkeerplaats van gymnastiekzaal De Sprong aan de van Alewijkstraat in Beerzerveld. Vanaf vrijdagmiddag 15:00 uur tot zaterdag 17:00 uur kan gratis snoei- en bladafval en takken worden gebracht. Stronken, wortelstelsel moeten zoveel mogelijk van zand worden ontdaan.
Alleen particulieren, afkomstig uit Beerzerveld e.o. mogen hier gebruik van maken. Buurtbewoner Arend ter Bekke zorgt voor toezicht. Het ingezamelde groenafval wordt verwerkt als biomassa. Tevens zoeken wij vrijwilligers die ervoor willen zorgen dat het e.e.a. netjes wordt achtergelaten. Wie geeft zich hiervoor op?

Facebook Twitter