Peiling en praatpaal duurzaamheid

De gemeente Hardenberg gaat in de komende periode aan de slag met het verzamelen van ingrediënten voor het meerjarenprogramma ‘Duurzaam Hardenberg’. Dit gaan we samen met de inwoners doen. Welke duurzame ambities leven er onder de inwoners, wat vindt men belangrijk wat betreft keuzes voor duurzame energie en op welke manier kunnen we dat aanpakken? Dit gaan we op de volgende manieren doen:

On- en offline  peiling
We gaan in de periode tot aan de zomervakantie (half juli) een on- en offline peiling uitvoeren. Online via de Facebookpagina van de gemeente Hardenberg en offline kan de peiling op diverse openbare plaatsen in de gemeente, zoals de bibliotheken, ingevuld worden (precieze locaties worden nog bekend gemaakt).
We willen jullie vragen onder het eigen netwerk de peiling onder de aandacht te brengen. Er worden in totaal 10 vragen uitgezet via https://www.facebook.com/gemeentehardenberg
De eerste vraag is vandaag op de facebookpagina van de gemeente verschenen in de vorm van een poll. In de komende weken plaatsen we iedere dinsdag en donderdag een poll op onze facebookpagina.
Wilt u de polls delen op uw eigen facebookpagina?

Praatpaal
Niet alleen via de peiling, maar ook via gesprekken op straat halen we ideeën op voor het duurzaamheidsprogramma. We gaan naar diverse evenementen in de gemeente om een zo breed mogelijk publiek te vragen naar hun mening over duurzaamheid in Hardenberg. Met een originele ANWB praatpaal als eyecatcher gaan we met inwoners in gesprek over duurzaamheid.
Tips voor evenementen/activiteiten in uw gebied de komende weken waar we aanwezig kunnen zijn, zijn welkom!
Zodra het toerschema bekend is, ontvangt u hierover van ons een persbericht om te delen.

We hopen dat u ons mee wilt helpen om de peiling en de praatpaalgesprekken onder de aandacht te brengen, zodat zoveel mogelijk inwoners van Hardenberg de kans krijgen om mee te praten over duurzaamheid in Hardenberg.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Facebook Twitter