Nieuw Kunstwerk Ter Vervanging Gestolen Beeld

Eind februari dit jaar werd Mariënberg, Beerzerveld en Beerze opgeschrikt door het bericht dat het oorlogsmonument Moeder en Kind werd ontvreemd van de sokkel aan de Nieuweweg in Mariënberg. De 4 mei herdenking ging gewoon door, op de sokkel was een replica geplaatst van het monument. Intussen is er door het 4 mei comité al veel werk verricht. Gesprekken gevoerd met Gemeente Hardenberg, Gemeente Ommen en kunstenares Geke Dijkhuis uit Hardenberg die graag een nieuw beeld voor ons wil maken.
Zij heeft intussen een miniatuur voorbeeld gemaakt van een beeld en de afvaardiging van het 4 mei comité is hierover zeer tevreden. Zij heeft hier en daar een kleine aanpassing gemaakt en ten tijde van dit schrijven is het beeld reeds in de maak bij een bronsgieter. Ook is er door de afvaardiging samen met de kunstenares een bezoek gebracht aan de plaats waar het beeld zal komen te staan.
Afgesproken wordt dat de sokkel daar waar nodig is gerestaureerd zal worden. Het beeld zal om diefstal te voorkomen op vier plaatsen stevig verankerd worden in de betonnen sokkel

ONTHULLING NIEUW BEELD 11 APRIL 2013
Het nieuwe beeld wordt grotendeels betaald door Gemeente Hardenberg. Gemeente Ommen verstrekt ook een bijdrage en draagt bij in de te maken kosten voor de onthulling van het beeld dat gepland staat op 11 april 2013 (officiële datum

Replica Beeld

bevrijding van deze omgeving). Het 4 mei comité wil graag dat onze inwoners hun betrokkenheid bij dit monument kunnen laten tonen. Daarom wordt er een rondgang gehouden door het gebied Mariënberg, Beerzerveld plus een gedeelte van Diffelen en Beerze. Dit zal in januari gebeuren d.m.v. een brief met enveloppe die bij een nieuwsbrief van Plaatselijk Belang zal worden gevoegd. In Beerze en Diffelen zal de brief apart worden bezorgd. Leden van het 4 mei comité of afgevaardigden halen de enveloppen weer op.

ACTIE VOOR VERLICHTING MONUMENT
Voorstel is om de opbrengst van de rondgang mede te gebruiken om het nieuwe monument van verlichting te voorzien. Dit om twee redenen: ten eerste om in de avonduren het monument een fraai aanblik te geven en ten tweede kan het dienen als diefstal preventie. Tevens zal in de brief aan de bevolking worden gevraagd of er nog ideeën zijn voor een bestemming van de replica van het oude beeld.

 

Facebook Twitter