Middag over verslavingszorg


Na de buurtmaaltijd op woensdag 9 oktober a.s. in het Kulturhus aan de van Alewijkstraat zal ’s middags om 14.00 uur voor de Ouderensoos Beerzerveld e. o. een medewerker van het bureau Tactus verslavingszorg uit Zwolle komen vertellen over zijn werk, o.a. over hulp en advies aan jongeren en volwassenen op dit gebied.
Iedereen, jong en oud, is deze middag welkom. De toegang is vrij.

Facebook Twitter