Inzameling Groenafval Beerzerveld

Op  20 november a.s. kunnen de bewoners van de kern Beerzerveld  hun  groenafval weer inleveren in de container op de parkeerplaats bij gymnastiekzaal de Sprong aan de van Alewijkstraat in Beerzerveld.

Tot groenafval wordt gerekend: snoeiafval en bladafval; grond of aarde mag niet worden aangeboden; stronken, wortelstelsels moeten zoveel mogelijk van zand worden ontdaan.

De containers zijn alleen bestemd voor particulieren afkomstig uit Beerzerveld.

Arend Ter Bekke ( Liezenstraat 2)  is de contactpersoon voor deze actie.

Met vriendelijke groet.

Plaatselijk Belang afd. Beerzerveld

Facebook Twitter