Inschrijven Voor Woonkavels In Marienberg

De gemeente Hardenberg geeft in februari kavels uitvoor een vrijstaande of twee-onder-een-kapwoning in woongebied De Marke II in  Mariënberg. Belangstellenden kunnen zich vanaf woensdag 11 januari tot woensdag1 februari inschrijven voor een kavel.
De gemeente Hardenberg geeft in De Marke II 23 Woningbouwkavelsuit. Het gaat om 13 kavels voor een vrijstaande woning en 10 kavels voor een twee-onder-een-kapwoning. De kavelprijzen zijn 180 euro per vierkante meter voor een kavel voor een vrijstaande woning en 170 euro per vierkante meter voor een kavel voor een twee-onder-een-kapwoning.  Alle genoemde kavelprijzen zijn exclusief 19 % btw.

Ruimte voor starterswoningen
In totaal is er in De Marke II ruimte voor 31 woningen. Naast de kavels die de gemeente Hardenberg uitgeeft, is in De Marke II ruimte voor 8 starterwoningen, gebouwd door een ontwikkelaar.

Inschrijven voor kavel De Marke II
Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een kavel via het inschrijfformulier dat verkrijgbaar is bij de Publieksdienst van de gemeente Hardenberg.
De inschrijfformulieren zijn vanaf 11 januari ook te downloaden via www.hardenberg.nl/bouwkavels. Inschrijven kan tot woensdag 1 februari 2012, 16.00 uur. De kavels worden verloot en toegewezen op woensdagavond 8 februari 2012.

Speels, dorps en informeel
Het plangebied De Marke II ligt aan de noordoostkant van Mariënberg en sluit aan op het bestaande woongebied De Marke. Het gebied wordt aan de zuidwestkant begrensd door de Tweede Elsweg, aan de noordwestkant door de percelen langs de Hardenbergerweg en aan de noordoostkant door een weiland. De kenmerkende elementen van het essen- en kampenlandschap zijn terug te zien in de gebogen straten en groene brinkjes. Doordat de rooilijnen tot de weg variëren, ontstaat een afwisselend beeld. Dit alles geeft De Marke II een speelse, dorpse en informele sfeer. Woningen in De Marke II mogen uit één of twee bouwlagen bestaan en moeten een duidelijke kap hebben. De bestaande eikensingel aan de noordwestkant van het plangebied blijft gehandhaafd en op verschillende plekken zijn groenstroken en wadi’s gepland. Dit biedt ook mogelijkheden voor spelen of wandelen. Duurzaamheid wordt een belangrijk thema in De Marke II. Zo liggen de kavels zo gunstig mogelijk ten opzichte van de zon, zodat zonne-energie zo optimaal mogelijk toegepast kan worden.

Facebook Twitter