Gemeentelijke Groenstroken Te Koop In Mariënberg

Ook in Mariënberg is over het algemeen veel openbaar groen te vinden. Vanaf nu is het mogelijk om onder voorwaarden delen van het openbaar groen dat aan het eigen perceel grenst aan te kopen. Het gaat dan om gemeentelijk groen dat aan de eigen tuin grenst. In sommige gevallen heeft Hardenberg al toestemming gegeven voor het gebruik. De grond mag alleen gebruikt worden om de tuinen uit te breiden. Als er kabels, leidingen of riolering in de grond liggen kunnen de bewoners de grond huren.

Wat is snippergroen?
De gemeente bezit gronden die openbaar toegankelijk zijn en waar iedereen gebruik van mag maken. Hierbij valt te denken aan openbare wegen, waterwegen en plantsoenen, waaronder groenstroken. Groenstroken die een belangrijke functie hebben voor de uitstraling van een dorp of wijk vallen onder de hoofdgroenstructuur. De hoofdgroenstructuur is door de gemeente vastgesteld. Daarnaast liggen er in veel woonwijken of buurten ook groenstroken van geringe afmetingen die een ondergeschikte betekenis hebben voor de openbare ruimte, die geen onderdeel zijn van de gemeentelijke infrastructuur én geen deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur. Deze groenstroken liggen vaak versnipperd over de wijken en buurten en worden daarom ‘snippergroen’ genoemd.

Waarom gaat gemeente snippergroen verkopen?
Onderhoud van groen kost tijd en geld. Daarom wil de gemeente in de komende periode minimaal 5 % van het openbaar groen afstoten. De gemeente Hardenberg heeft dan ook de ambitie om waar mogelijk mee te werken aan verzoeken van inwoners om een groenstrook aan te kopen of in gebruik te kunnen nemen.
Vanaf nu is het mogelijk om onder voorwaarden delen van het openbaar groen dat aan het eigen perceel grenst aan te kopen. In deze folder leest u welk groen in aanmerking komt en welke voorwaarden er zijn.

Facebook Twitter