Enquête Bewoners Beerzerveld Concept Beleidsplan Licht

Als inwoner van Beerzerveld wordt u uitgenodigd om een enquête in te vullen voor het concept Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte gemeente Ommen.

Beleid voor verlichting
De gemeente Ommen besluit over de openbare verlichting langs straten, op pleinen, maar ook in bushokjes en op parkeerterreinen. De keuzes komen te staan in een nieuw beleidsplan.

Beeldende vormgeving
Verlichting van de buitenruimte is een zaak van ons allemaal. Daarom willen de gemeente Ommen u graag hierbij betrekken en uw mening vernemen. Gekozen is voor een ‘beeldend beleidsplan’. Foto’s en informatiebladen tonen u de rol van licht in de avond en de nacht. En welke keuzes de gemeente daar in maakt. U vindt het concept-beleidsplan op www.ommen.verlichtinginbeeld.nl.
Hier vind u ook de link naar de enquête.

Wat vindt u?
Wat vindt u van de verlichting in uw eigen straat en daarbuiten. Maar ook van verlichting van anderen zoals bedrijven, reclames, sportvelden en agrarische verlichting.

Invloed op keuzes die de gemeente maakt
De gemeenteraad besluit begin 2016 over het beleidsplan. Graag houden we vooraf rekening met uw wensen en kijken we of er aanpassingen nodig en mogelijk zijn.

Facebook Twitter