Einde Buurthuis In Zicht?

Is het einde van het buurthuis “de Grendel” in Mariënberg in zicht ??

Praat mee op zaterdag 20 november a.s. aanvang 10.00 uur

Beste inwoners van Mariënberg,

Wij hebben als bestuur van Buurthuis De Grendel  op 29 september j.l. een vergadering belegd waarbij alle inwoners van Mariënberg waren uitgenodigd via een brief huis aan huis, de website en facebook pagina van  PB Beerzerveld/Mariënberg.
Het onderwerp was o.a. is er wel plaats voor het buurthuis als plaats van samenkomst etc.
Tevens de indringende vraag aan de inwoners om bestuursfuncties te vervullen.
De opkomst was zeer teleurstellend.
De agenda werd volgens plan behandeld en voor wat betreft de financiën 2020 was er een positief resultaat.
Dit ondanks de Corona problemen, maar met steun van de gemeente Hardenberg.
De vraag hoe gaan we nu verder was heel moeilijk nu er zo weinig belangstelling was van bewoners, het einde van het Buurthuis is in zicht!!
Het zou toch verschrikkelijk zijn voor al die vrijwilligers die jarenlang met heel veel inzet het buurthuis hebben onderhouden en ondersteund.
Toch waren de aanwezige bewoners van mening dat het sluiten en het opheffen van de Vereniging Ons Buurthuis wel een heel grote stap is. De mogelijkheden van speel en ontmoetingsruimte voor het dorp vallen dan weg.
Er werd heel veel gesproken en met elkaar kwamen we met het idee en plan om een koffie en inloopochtend te organiseren op zaterdag 20 november aanvang 10.00 uur.
Wij hopen dat er dan met elkaar gesproken kan worden hoe nu verder en wat het besluit is, maar dat er een besluit moet worden genomen dat is zeker!

Dringend verzoek om op tijd te komen dan mist u  niets van het verhaal en in een gesprek met de opbouw organisatie “De Stuw” willen ook zij hun ondersteuning aanbieden.

Er zal rekening worden gehouden met de geldende corona-maatregelen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Buurthuis De Grendel

Ton Hoogenboom   en      Heddie Lohuis

Penningmeester                    Beheerder

 

Wicher Hentostraat 17
7692 AL Mariënberg

Contact : e-mail  afmhoogenboom@gmail.com

Facebook Twitter