Conclusie Ommer College: Knolsdijk Beerzerveld Is Veilig

@VechtdalCentraal woensdag 4 december 2013
Er is geen sprake van gevaarlijke situaties op de Knolsdijk in Beerzerveld. Dat is de conclusie van de gemeente Ommen. De gemeente liet naar aanleiding van vragen van LPO onderzoek doen naar de onderhoudstoestand van de wegbermen op de weg.
‘Ondanks de natte weersomstandigheden van de afgelopen periode, liggen de bermen er goed bij. Lokaal zit wel een spoortje en een gaatje, maar dat is middels klein onderhoud gemakkelijk te herstellen.’ Het college ziet dan ook nog geen reden de bermen van de Knolsdijk grootschalig aan te pakken.
‘Op grond van de aansprakelijkheid wegbeheerder loopt de gemeente momenteel geen risico. Als gevolg van de bouw van de brug Beerzerveld is de 1e Polderweg en de Knolsdijk gebruikt als sluiproute. Nu de brug en de aansluitende infrastructuur zijn opgesteld voor het verkeer, is naar onze mening sprake van een normale beheersbare verkeerssituatie met normale verkeersintensiteiten op het onderliggend wegennet.’

NOG GEEN HOGE PRIORITEIT OP MEERJAREN ONDERHOUDSPROGRAMMA
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen is op dit moment bezig met een meerjaren onderhoudsprogramma. ‘Binnen dit programma en binnen de scoop van prioriteiten en (minder) budget zullen voorstellen worden gedaan om het verbeteren van wegbermen te combineren met het onderhoud aan het wegennet in de komende jaren. Tijdens de beraadslagingen is een verwijzing gemaakt naar de verbeterde wegbermen langs de Zwarteweg. Langs de rijbaanverharding van de Zwarteweg zijn grasblokken gelegd om daarmee telkens ontstane bermschade te voorkomen. De werkzaamheden zijn gecombineerd met het uitvoeren van groot onderhoud aan de weg. De Zwarteweg staat hoger gecategoriseerd dan de Knolsdijk.’

Facebook Twitter