Beerzerveld Festival

Op 15 oktober vond het Beerzerveld Festival plaats.
Het Beerzerveld Festival van 15 oktober was de afsluiting van de inventarisatie van alle ingebrachte ideeën om te komen tot een toekomstschets die bijdraagt aan een sociaal, leefbaar en verbonden Beerzerveld. Voor deze inventarisatie van goede ideeën voor de toekomst van het dorp zijn ruim 200 adressen huis aan huis bezocht, de zgn. Beerzerveld Expeditie. Voor de uitvoering heeft het bestuur van Plaatselijk Belang Beerzerveld/Mariënberg de Buurtontdekkers uit Ommen ingehuurd.

In zijn inleiding op het Beerzerveld Festival benadrukte waarnemend voorzitter Gerrit Middelkamp dat als je met z’n allen de schouders eronder zet er veel bereikt kan worden. Zo noemde hij o.a. de mooie resultaten van de uitgevoerde projecten als de maaltijdbezorging, het nestkastjes project, een project voor verstrekking van senioren-tablets voor eenzame ouderen, het burgerinitiatief megastallen en de voorbereidingen voor aanleg van glasvezel in het dorp.

Tijdens het goed bezochte Beerzerveld Festival heeft Gerrit Middelkamp toegelicht hoe het project voor de inventarisatie van goede ideeën in het dorp, enigszins vertraagd door de beperkende maatregelen vanwege Corona, is verlopen. Sinds de start in juli 2020 zijn 111 ideeën  opgehaald in de zoektocht naar goede ideeën van bewoners voor de straat, buurt en het dorp. Tijdens gehouden verkiezingen hebben alle bewoners kunnen stemmen op hun top 10 ideeën voor de straat, buurt en het dorp. In totaal hebben 104 adressen een stembiljet ingeleverd in de stembus bij café Geert. Dat is zo’n 50% van alle bezochte adressen. De meeste stemmen zijn uitgebracht op gewenste verbeteringen in de openbare ruimte, wensen ten aanzien van meer woningen voor senioren en starters op de woningmarkt en de wensen om meer activiteiten (o.a. in het Kulturhus) te organiseren. Ook waren er veel ideeën om het oude sportveld om te vormen tot een manifestatieveld waarbij veel aandacht is gevraagd voor diverse extra activiteiten.

Tijdens de verkiezingen kon ook worden aangegeven wie voor of tegen de oprichting van een bewonerscoöperatie is. De uitslag van deze verkiezing was 46 vóór en 8 tegen. Een uitslag waar we niet omheen kunnen, gaf Middelkamp aan. Via een bewonerscoöperatie kunnen bewoners meer zeggenschap en invloed hebben in het dorp en kunnen mogelijk taken van de gemeente overgenomen worden die we kwaliteit beter en goedkoper kunnen organiseren. Geld dat zo overgehouden wordt kan weer geïnvesteerd worden in het dorp.

“Nu we alle ideeën in beeld hebben, wordt het hoog tijd om samen een plan te maken hoe we de ideeën gaan uitvoeren” aldus Gerrit Middelkamp “en dat kan niet alleen door enkele bestuursleden van Plaatselijk Belang worden opgepakt, dat moeten we met z’n allen doen”.

De aanwezige inwoners verdeelden zich tijdens het Beerzerveld Festival vervolgens over 10 ontwerptafels: openbare ruimte, verkeersveiligheid, wonen, sporten, lokale economie, groen, activiteiten, spelen, noaberschap, bewonerscoöperatie.

Na de discussie aan de ontwerptafels is per ontwerptafel in een korte presentatie het resultaat teruggekoppeld aan alle aanwezigen. Het is de bedoeling om in november voor enkele thema’s een challenge te organiseren, waarna de definitieve plannen van aanpak worden afgerond.

Het Beerzerveld Festival werd afgesloten met gezellige live muziek en een popkwis.

Facebook Twitter