Bestuur

Samenstelling Bestuur:

                                      
Voorzitter:                            Penningmeester:                             Secretaris:
Udo Kampman                     Laura Bouwhuis               Priscilla van den Poll- Michorius
2012 – 2020                                 2015 – 2021                            2019 – 2022

 

                                                 
Lid:                                              Lid:                                             Lid:
Gerrit Middelkamp                     Vera Schuldink                         Renate Zomerdijk
2018 – 2021                                2017 – 2020                                2015 – 2021

Lid:
Klaas Luisman
2018 – 2021

Volgens de statuten van 9 september 1988 is het volgende artikel van belang:

Artikel 8 lid 3
Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, begint een nieuwe bestuursperiode.
Het Plaatselijk Belang vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.
Daarnaast is er elk jaar een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Omdat het Plaatselijk Belang van zowel Beerzerveld als Mariënberg belangen behartigt, wordt er afwisselend in beide plaatsen vergaderd in het plaatselijke Café-Restaurant.
Het ene jaar wordt de algemene ledenvergadering in Beerzerveld, het andere jaar in Mariënberg gehouden.
Uiteraard kunt u als lid aandacht vragen voor een onderwerp van algemeen belang, bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier op deze website, of anders d.m.v. een brief (met afzender) of d.m.v. het benaderen van één van de bestuursleden.
Facebook Twitter