Bestuur

Samenstelling Bestuur:

Voorzitter:

   Marcel Schuldink

Penningmeester:

   Laura Bouwhuis

Leden:

   Rick Kelder

   Jeanette Muis

   Jan Hofstede

   Klaas Luisman

   Carolien Stuut

    Arjan Bolks

   Marry Huiskes

 

Volgens de statuten van 9 september 1988 is het volgende artikel van belang:

Artikel 8 lid 3
Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. Een afgetreden bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, begint een nieuwe bestuursperiode.
Het Plaatselijk Belang vergadert gemiddeld 6 keer per jaar.
Daarnaast is er elk jaar een jaarlijkse algemene ledenvergadering. Omdat het Plaatselijk Belang van zowel Beerzerveld als Mariënberg belangen behartigt, wordt er afwisselend in beide plaatsen vergaderd in het plaatselijke Café-Restaurant.
Het ene jaar wordt de algemene ledenvergadering in Beerzerveld, het andere jaar in Mariënberg gehouden.
Uiteraard kunt u als lid aandacht vragen voor een onderwerp van algemeen belang, bij voorkeur door gebruik te maken van het contactformulier op deze website, of anders d.m.v. een brief (met afzender) of d.m.v. het benaderen van één van de bestuursleden.
Facebook Twitter